Україна | Ukraїna Оголошення Журнал Україна формує на конкурсній основі Редакційну Раду (Колегію) та Редакцію журналу

Журнал Україна формує на конкурсній основі Редакційну Раду (Колегію) та Редакцію журналуЖурнал Україна формує на конкурсній основі Редакційну Раду (Колегію) та Редакцію журеалу

1.

До участі в конкурсі на членів Редакційної Ради (Колеґії) запрошуємо відомих українських письменників, літературознавців, літературно-мистецьких критиків, мистців, мистецтвознавців, театрознавців, кінознавців, культурологів, науковців, громадських і політичних діячів, ділових людей та ін. з України та діаспори.

Редакційна Рада (Колеґія) формується при шеф-редакторові й видавцеві з експертними дорадчими функціями і не є органом ухвалення колективних рішень чи контролю над шеф-редактором і видавцем.

Члени Редакційної Ради (Колеґії) працюватимуть на громадських засадах. У перспективі передбачається матеріальне заохочення членів на основі погодинної або акордної оплати.

Члени Редакційної Ради (Колеґії) зацікавлені в тому, щоб залучати спонсорів і жертводавців, оскільки будуть одержувати 10% від коштів спонсорів і жертводавців, залучених ними особисто.

Члени Редакційної Ради (Колеґії) можуть працювати також на посаді редактора (див. нижче).

2.

Редакція журналу формується у такому складі:

Виконавчий редактор (Executive Editor), який безпосередньо підзвітний шеф-редакторові й видавцеві, організовує і скеровує роботу редакції на втілення в життя ідейно-тематичного спрямування, стратегії розвитку журналу та редакційної політики, визначених шеф-редактором і видавцем.

Менеджер редакції (Managing Editor), який безпосередньо підзвітний шеф-редакторові й видавцеві, організовує поточну роботу редакції і формує випуски журналу.

Редактор відділу прози формує прозовий портфель журналу, працює з письменниками-прозаїками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує руписи.

Редактор відділу поезії формує поетичний портфель журналу, працює з поетами, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує руписи.

Редактор відділу літературної критики формує літературно-критичний портфель журналу, працює з літературними критиками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує руписи.

Редактор відділу драматургії й театральної критики формує портфель журналу з драматургії та театральної критики, працює з драматургами, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує руписи.

Редактор відділу кіно й кінокритики формує портфель журналу з кіно та кінокритики, працює з кіносценаристами й кінокритиками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує руписи.

Редактор відлілу музичного мистецтва і музичної критики формує портфель журналу з музичної культури, працює з композиторами й музикознавцями, виконавцями й музичними критиками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує руписи.

Редактор відділу образотворчого мистецтва і мистецької критики формує портфель журналу з образотворчого мистецтва, працює з художниками, скульпторами, архітекторами, мистецькими критиками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує руписи.

Редактор відділу журналістики і ЗМІ та медіа критики формує портфель журналу із ЗМІ та медіа критики, працює з журналістами, медіа менеджерами й медіа критиками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує руписи.

Редактор відділу національних традицій і звичаїв формує портфель журналу з національних традицій та звичаїв, працює з фольклористами, етнографами, фахівцями з декоративно-ужиткового мистецтва та ін., відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує руписи.

Редактор відділу громадсько-політичного життя і публіцистики формує портфель журналу з громадсько-політичної тематики, працює з громадськими діячами, політиками й урядовцями, лідерами громадської думки й публіцистами, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує руписи.

Усі редактори починають працювати на волонтерських засадах. У перспективі оплата праці редакторів здійснюватиметься на погодинній або договірній основі. Оскільки вони мають бути зацікавлені в тому, щоб залучати спонсорів і жертводавців, уже тепер вони будуть одержувати 10% від коштів спонсорів і жертводавців, залучених ними особисто.

Менеджер фандрейзинґупідзвітний шеф-редактору та видавцеві, професійно забезпечує залучення спонсорських внесків і пожертв на розвиток журналу.  Оплата його праці здійснюється на комісійній основі, деталі якої будуть обумовлені в контракті.

3.

Для участі в конкурсі кандидати мають подати українською або англійською мовою:

  1. Резюме з фотографією паспортного зразка.
  2. Супровідний лист із короткою біографією та обгрунтуванням своїх переваг над іншими можливими кандидатами.
  3. Копії дипломів, атестатів, сертифікатів про освіту.
  4. Концепцію свого бачення розвитку галузі/напрямку, що її/його кандидат зголошується очолити.
  5. Вибрану бібліографію (найважливіше) власних публікацій.
  6. Вибрану бібліографю (найважливіше) з редакторського досвіду.

Leave a Reply