ХАЙ ПРОКИНЕТЬСЯ НАША ҐЕНЕТИЧНА ПАМ‘ЯТЬ!Відкритий лист до шляхетних родів з українським корінням

Ясновельможні й високодостойні нащадки славних знатних родів із теренів України-Русі!

Запропонована мною з колеґами-однодумцями концепція системних змін, оприлюднена у циклі збірок статей та нотаток та у планах-проспектах подальших фундаментальних досліджень, не зацікавила українське суспільство навіть на рівні обговорення самої ідеї.

Незважаючи на те, що ці багаторічні напрацювання повністю відповідають запитам українського суспільства, згадані праці навіть не тільки не обговорюються бодай у вузьких колах осіб, які багато пишуть і говорять на означені теми, але й створюють враження свідомого іґнорування та замовчування. Склалася ситуація, про яку Т. Шевченко писав:

«…їм неначе рот зашито,

Ніхто й не гавкне, не лайне,

Неначе й не було мене.

Не похвали собі, громадо!

Без неї, може, обійдусь,

А ради жду собі, поради!»

І це однаковою мірою стосується як України, так і діаспори.

В Україні, де пишним цвітом процвітають плаґіат і наукова недоброчесність, наші епіґони безсоромно використовують ідеї й окремі концепти з наших напрацювань без будь-якого послання на джерела і у відповідь на наші нагадування про вимогу додержання авторського права, відверто й зухвало пишуть нам у приват, що вони не хочуть робити нам рекламу.

Прикметно, що в Україні спокійно працюють під контролем антиукраїнських сил декілька позірно україноцентричних проектів, очолюваних людьми без пристойної фахової освіти й без елементарної загальної культури, завданням яких є дискредитація декларованих нами ідеї й концепцій і які явно шкодять Україні й українській справі.

Ще більшою мірою проявляє себе цинічне вичищення нашої присутності у соціальних мережах. Упродовж останніх років було підступно знищено три мої особисті профілі на Фейсбуці й десятки тематичних сторінок наших «мозкових центрів» і груп за найголовнішими напрямами наших студій. Здійснюються й гакерські атаки на наші вебсайти…

Роблять це не антиукраїнські сили десь із-поза меж України й української діаспори. Сліди гакерів ведуть до «своїх» — українських спецслужб та їхніх таємних аґентів, чиї ай-пі адреси проявляються в радіусі ста миль від українських дипломатичних місій за кордоном, зокрема в США. Словом, «не так тії вороги, як добрії люди»!

Деструктивні сили в Україні, в українському суспільстві і в українській діаспорі, гальмуючи процеси українського націєтворення й державотворення, працюючи на ворогів України й української справи або допомагаючи їм, роблять ставку на інфантилізм українського суспільства та на спричинену тривалим пануванням радянського суспільного устрою його наркотичну залежність від державного патерналізму.

Головний запит українського суспільства зводиться до того, щоб хтось прийшов і зробив для нього те, що мало б зробити само суспільство. Потребою українців у патерналізмі ось уже тридцять років поспіль користуються сили, які будують свою «націю» і свою «державу» в Україні за рахунок ресурсів українського народу і які, звісно, дбають про свої власні інтереси, але аж ніяк не дбають про Україну та український народ.

Довірливі українці купуються на обіцянки, демократичним способом (через вибори) допускають до влади осіб, їхні клани або й цілі приватні політичні партії (орґанізації) з кримінальним підґрунтям та намірами, які опираються на оліґархію та розкрадають національні багатства та ін. Внаслідок цього величезні кошти виводяться в офшори, витрачаються на будівництво розкішних палаців, складуються готівкою у приватних сховищах, а природні ресурси розграбовуються, індустріальні потужності виснажуються і не оновлюються, населення України біднішає, не відновлюється, приречене на вимирання. Це загрожує повним зникнення українського етносу і, відтак, не обіцяє перспектив для України як держави українського народу.

Оскільки системні зміни в Україні практично неможливі з огляду на прихильність українського люду до патерналізму, ми дійшли думки, що для успішного поступу України, очевидно, треба продуктивно використати саме цю суспільну проблему. Потім через розв‘язання цієї проблеми випрацювати способи подорослішання українського суспільства, підвищення рівня його національної свідомості й громадянської зрілості й, зрештою, вийти на втілення в життя ідеї устроєвих змін для України.

Це мало б стати місією української інтелектуальної еліти, але рівень національної свідомості й громадянської зрілості навіть цієї еліти, вирощеної за радянськими традиціями, залишає бажати кращого. Маємо тут згадати слова М. Ґанді:

«Еліта, вихована колонізатором, є головним ворогом свого народу».

На жаль, «українська радянська трудова інтеліґенція» продовжує самовідтворюватися саме як продукт колонізації і як «ворог свого народу».

У цьому зв‘язку особливо мене засмучує український журналістський корпус, а отже — і стан української журналістики та засобів масової інформації. Ніхто ні в Україні, ні в діаспорі не проявляє навіть бажання обговорювати ідеї створення україноцентричної системи ЗМІ, й займатися реальним захистом інформаційного суверенітету та зміцненням інформаційної безпеки України й українського суспільства.

Щось подібне відбувається і з українським козацтвом. Ми спробували винести на обговорення ідею згуртування українського козацтва у Всеукраїнському козацькому русі та перетворення козацтва на становий хребет українського суспільства й спонукати його виконати свою трансформаційну місію. Але й українське козацтво воліє залишатися вірним традиції «шароварщини» й «генеральщини», дозволеній йому російсько-імперськими та радянськими силами. Вирости у серйозну рушійну силу воно навіть не намагається.

Так само викликає занепокоєння й українська діаспора, яка, за незначними винятками, перетворилася на пасивного спостерігача за процесами націєтворення й державотворення в Україні. Кількісно розширюючись (аж надто багато українців покидають ареали свого природного розселення), вона помітно деґрадує в якісному вимірі. В діаспорі відбуваються процеси розшарування, аналоґчні тим, що ми бачимо в українському суспільстві. Цим користуються ті, кого я називаю «номенклатурною діаспорою», хто видає себе за «лідера української громади» у зарубіжжі, але те «лідерство» зводиться до участі в імпрезах та колекціонуванні орденів і медалей України (одні й ті ж люди не гребують брати нагороди з рук президентів з сумнівно проукраїнськими і навіть антиукраїнськими поглядами), але навіть не намагаються очолити продуктивний вплив діаспори — частини світового українства як рушійної сили системних змін в Україні й українському суспільстві за прикладом діаспор інших народів.

З огляду на ситуацію, що склалася, ми вирішили звернутися до представників україноцентричних аристократичних, знатних, шляхетних родів з теренів України, які ґенетично запроґрамовані на здатність до стратеґічного мислення, продукування конструктивних ідей та випрацювання ефективних способів втілення їх у життя.

Для початку ми хочемо згуртувати бодай вузьке коло наших однодумців навколо Українського Університетського Клубу, щоб потім поступово розширювати це коло до утворення організації й інститутів української аристократії/знаті/шляхти. Почнемо з дискусій, продовжимо випрацюванням ідей, платформ, проектів, а відтак вийдемо на проґрами, які знайдуть відгомін і застосування в українському суспільстві та діаспорі й нарешті спричиняться до системних устроєвих змін.

Ми розраховуємо на те, щоб об‘єднати зусилля україноцентричних нащадків аристократичних/знатних/шляхетних родів України-Русі в кожній області, в кожному районі, в кожному місті.

Отже, якщо ви вважаєте себе україноцентричним представником української аристократії/знаті/шляхти, просимо зголошуватися на адресу електронної пошти Українського Університетського Клубу або на мою особисту. Наразі немає значення, живете ви в Україні чи в діаспорі, маєте ви чи не маєте українське громадянство. Головне для нас — ваша україноцентричність і щире зацікавлення в тому, щоб зробити добре діло для України й української справи. Нехай прокинеться наша ґенетична пам‘ять, дарована нам Всевишнім!

Слава Україні!

Проф. Др. Володимир Іваненко,
Президент Українського Університетського Клубу,
Нащадок старовинного шляхетського роду.

6–12 вересня 2021 р.

PS. Цей лист був написаний майже півтора року тому. На жаль, він продовжує залишатися актуальним, особливо — у за‘язці із списком українських шляхетних родів,

Євменови-Харитоненки Єзучевські-Савойські Єльці Єнки-Доровські Єньки Єремієви Єрличі Єсикорські Єсимонтовські Єцьки-Даровські Іваненки Іванини Іваницькі-Василенки Івашенцевичі-Макаревичі Ізмаїльські Ілляшівські-Котлубаї Ільяшенки Ільєнки Імщенецькі Ісаєвичі Іскрицькі Аверкови-Антоновичі Авсєєнки (Овсієнки) Адамовичі Аксаки Александровичі (Олександровичі) Алиферови-Силичі Алфьорови Андросови-Манджоси Андрушевські Андрієвські Антоновичі-Аверкови Антоновичі-Войсими Антоновичі-Страховські (Шелига) Антіох-Вербицькі Апостоли Армашевські Афендики Бабинські Багили Базилевській-Рухови Байбузи Бакаї Бакуринські Балакири Барани Барановські Бартоші Басакови Басовичі Батуринці Батурські Башевські-Лихопон Безбородки Безпалі (Безпалові) Бережецькі Бетулинські Бжозовські Бивалькевичі Биковські Блажевичі Блохіни Бобровські Бобруйки Богаєвські Богдановичі Богдановські Богипські Богомольці Богуни Богуславські Богуші Бокії Болдаковські-Гриценки Бондаревські Бонч-Бруєвичі Боровики (Боровикови) Боровські Борозни (Бороздни) Бороховичі Борсуки (Борсукови) Братковські Брежинські Брешко-Бришковські (Стариконь) Брилевичі Бродовичі-Мазапети Брюховецькі Бублики Бублики-Погорільські Бугаєвські Будлянські Булавки Булашевичі Бутевичі-Рибальські Бутовичі Бутовичі Буяльські Бушинські Бідні-Василенки Білевичі Білозерські Білоцерковські Більські-Савченки В‘язовики Валькевичі Василенки Василенки-Бідні Василенки-Іваницькі Васютинські Васютинські-Підобідови Велентії Великосовичі Велинські Величковські Вербицькі Вербицькі-Антіох Верещаки Виговські Вигури Виридарські Вислогурські Висоцькі Вишневецькі Вишневські Вишпольські Войсими-Антоновичі Войцеховичі Вольські-Коровки Ворожбити Воронецькі Вороничі Вороновицькі Воронченки Вронські Вуяхевичі Вільгорські Вітинські Гавратинські Гавришеви Гайдовські-Потаповичі Галагани Галеновські Галецькі Галузевські Галчиновські Гамалії Ганжі Гаркушевські Гатцуки Гаєві (Гайові) Гетуни Глушанінови-Родаанські Глібови Гнилокожі-Плющі Голаковські Голембатовські Голуби Голубови-Кручки Голяки Гомоляцькі Гончаревські Горайни Гордієнки Горкушевські Горленки Горностаї Горові Гостські Грановські Граховські Грембецькі Грживи-Домбровські Грибовські Григоровські Гриневичі Гриценки Гриценки-Болдаковські Гричини Гришанови Грузевичі-Нечаї Губинські Губчиці Гудим-Левковичі Гудим-Месенцови Гудовичі Гулаки Гулковичі-Глібовські Гуляницькі Гуменицькі Давидовські Даниловичі Данченки Данченки-Немировичі Дарагани Даровські Даровські-Єцьки. Дащенки Дахновичі Дворецькі Дебогорії-Мокрієвичі Деленч-Ленчовські Демешки Демчинські Дениски-Матвієвські Дергуни Дешковські Джунковські Джури Джуси Дзюрковські Дмитрашки-Райчі Добронізські Добрянські Довголевські Долинські Долматовичі Домбровські Домонтовичі Донцови-Стефановичі Дорогостайські Дорошенки Драгомирови Друцькі-Горські Друцькі-Любецькі Дубини Дублянські Дубницькі Дуброви Дулицькі-Лишені Дуніни-Борковські Ділевичі Діяковські Жабокрицькі Жадкевичі Жайворонкови Ждановичі Жебровські Желізки Жижемські Жили Житинські Житкевичі Жлоби-Погорільські Жоравки Жоравки-Покорські Жукови Жуковські Жураковські Жураковські-Корецькі Журмани Заблоцькі-Десятовські Заболотні-Спичаки Забіли Завадовські Загоровські Загорянські-Киселі Закоморні Залеські Занкевичі Заньковські Зарицькі-Зіньковичі Заровські Зарудні Заславські Затиркевичі Збаразькі Зеленські Зиневичі Златковські Зміївські Знать Значко-Яворські Золотолинські Зражевські Зуби Зіньковичі-Зарицькі Зубрики Зяловські Казановичі Казанські Калиновські Калинські Каменецькі Каменецькі-Скачковські Кандиби Каневецькі Канієвські Капністи Капусти Каркози Карновичі Карпеки (Карпіки) Карпенки-Лонгвинови Карпинські Карповські Карташевські Катериничі Катричі Кафтановські Кевличі Кибальчичі Кизимовські Кирдановські (Кєрдановські) Кириленки-Стоколенки Кирьякови Киселі Киселі-Загорянські Клещовські Клименки Климовичі Кміти-Чорнобильські Книшеви Княгининські Ковалевські Кованьки Ковтуновичі Кожуховські Козаревські Козари Козарини Козачинські Козеки Козловичі-Федьки Козловські Колодкевичі Комаровські Комарі-Стрілецькі Комовські Коморовські Компанці Кониські Константиновичі Копті Копіївські Кординські Корицькі Кордиші Кордюкови-Міщенські Корецькі Корецькі-Жураковські Корнілови Корнієнки Коробки Коробкіни-Святобливо Короваї Коровки-Вольські Коропчевські Короткевичі Корчак-Котовичі Корчовські Косачі Косинські Костенецькі Костяровські Коташевичі Котляревські Кочубеї Кошки Кошуби Красницькі Краснодворські Красножони Красносельські Красовські Кривицькі-Тимченки Кривопиші-Неданчичі Крижановські Кризини Криницькі Крицькі Кричевські Кролевецькі Кропивницькі Крупянські Кручки-Голубови Крушельницькі Кублицькі Кузьминські Кулаковські Кульчинські Кулябки Куліші Курики Куриленки-Тимошенки Курцевичі-Булиги Кущинські Кущі Лавські-Соломки Лагоди Лазаревичі Лазаревські Лазкевичі Лайкевичі Ласки Ластовецькі Лашкевичі Лащинські Левицькі Левковичі Левковські Левченки Легкобитови Лемеші Леневичі. Лесенки Лиждвої Лукьяновичі Лизогуби Линевичі Липленські Липські Лисеневичі Лисенки Листовські Лихопон-Башевські Лихопони Лишени-Дудицькі Лишини Лобисевичі Лободи Логвинови-Маренці Логвинови-Річицькі Лозки Лозняки Ломиковські Лопати (Лопатіни) Лосятинські Лубановські Лузанови Лукомські Лукьяновичі-Лиждвої Лусти Лясковські-Тендітникови Ляшенки Лісовські Літинські Мавольські Магеровські Мазапети-Бродовичі Мазаракії Мазепи Маковські Максимовичі Максимовичі-Васильківські Максимовські Малами Малахови Малипошевські Малченки Малявки Манджоси-Андросови Мануйловичі Маньковські Маренці-Логвинови Марковичі Марковські Мартиновичі Мартоси Мархоленки Марченки Масальські Матвієвські-Дениски Мацевичі Маєвські Мервинські Метельські Мешетичі Миклашевські Микулинські Милопадовичі Мини Мировичі Мироненки Миронови Мисаковські Мисловські Миткевичі Мишки-Варковські Мишки-Холоневські Многогрішні Мо(й)сієнки-Заровні Мовчани Модзалевські Мокрієвичі Молявки Мормули Москальські Мощеницькі Міщенки Міщенки-Тихоновичі Міщенські-Кордюкови Навроцькі Нападовські Нарбути Негребецькі Неданчичі-Кривопиши Некрашевичі Немиричі Немировичі-Данченки Несміяни Нестелії Нестеровичі Нечаї Никифорови Новаковичі Новикови Новицькі Ноздри Носковські Нуджевські Обидовські Ободенські Оболонські Овсієнки (Авсєєнки) Овсієнки-Пушкаренки Ограновичі (Огроновичі) Огієвські Огієвські-Охоцькі Озерські Олександровичі (Александровичі) Ольшанські Олізари-Волчковичі Омелюти Омеляненки Онищенки Онопрієнки-Шовкові Оранські Оратовські Осмоловські Осталецькі Осташки (Осташкови) Остелецькі Островерхови-Тимченки Островські Остроградські Острозькі Отвиновські Отрощенки Отрєшкови-Тарасенки Охріменки Павловські Паволоцькі Павші Палії Панченки Парпури Пасенки Паскевичі Паскевичі-Єриванські Паскевичі-Варшавські Пашинські Пащенки Пекалицькі Пекури Перекладовські Пересецькі Пероцькі Петровські Пилиповські Пироцькі Плаксіни Плохути Плющеви-Шликевичі Плющі Плющі-Гнилокожі Плішки Погорільські-Бублики Погорільські-Жлоби Погребинські Подольські Позняки Покалевські Постоловські Покорські Покорські-Жоравки Покотили Полетики Половецькі Полоницькі Полоницькі-Шамкови Полонські Полуботки Політковські Понирки Порохонські Посудевські Почапинські Почеки Прасоли Прачики Предремирський Прежовські При(й)макови Приблуди-Підгаєцькі Пригари Прилуцькі Пронські Проскурненки Проценки Псіоли Пузики Пушкаренки-Овсієнки Пушкарі-Решинські Підвисоцькі Підгаєвські Підгаєцькі-Приблуди Підобідови-Васютинські Пікуси Пісочинські Рабштинські Равські-Ярові Радзивіли (Радивіли) Радичі-Райпольські Радченки Радченки-Бакланці Радченки-Котляреви Разумовські Райпольські-Радичі Райченки Раковичі Ракушки-Романовські Расторгун Ратомські Рахновські Рачинські Рашевські Раї Редьки Ренчицькі Реути Решинські-Пушкарі Рибальські-Бутевичі Римші Ричицькі-Логвинови Рклицькі Роговичі Рогозинські Родванські-Глушанінови Родзянки Родкевичі Розсудовські Романовичі Романовські Романовські-Ракушки Романченки Ромаскевичі Рославці Росовські Рощини Рубани Рубці Рудковські Рудченки Ружинські Румеські Рухлядки Рухови-Бадилевські Сабаровські Савицькі Савичі Савичі-Тихоновичі Савойські-Єзучевські Савченки-Більські Сагайдачні Садовські Салогуби Самойловичі Сангушки Саєвські Свидерські Свирські Свободецькі Святобливо-Коробкіни Свічки Селецькі Семашки Семеки Семенови Семеновичі Сербини Сердюкови Сидоренки Сидоренки-Скрипченки Силевичі Силичі Силичі-Алиферови Симоновські Скабичевські Скачковські-Каменецькі Скоропадські Скорупи Скрипченки-Сидоренки Скугар-Скварські Слабії Служки Слупиці Случановські Смі(я)ловські Сніжки Соболевські Соколикови Соколикови-Радченки-Котляреви Соколовські Сокори Соловйовські Соломки Соломки-Лавські Солонини Солтани Сороки Спащенки-Кич Спиридонови Спичаки-Заболотні Сполатбоги Ставиські Стаховичі Стебловські Стефановичі-Донцови Стецькі Стишевські Стожевські Стожки Стоколенки-Кириленки Столиці Стопановські Стороженки Страдомські Страховські-Антоновичі Стрельницькі Стрибилі Стрижовські-Кошки Ступачевські Судієнки Сулими Сулимирські Сурини Сухоти (Сухотіни) Сущанські-Проскури Сінґури Танські Тарасевичі Тарасенки Тарасенки-Отрєшкови Тарасови Тарновські Тендітникови-Лясковські Тернавські Тернавіоти Тимковські Тимошенки-Куриленки Тимченки-Кривицькі Тимченки-Островерхови Тихоновичі-Міщенки Тихоновичі-Савичі Тишкевичі Тиші-Биковські Тищенки Товстоліси Товстоноги Томари Томковичі Топольницькі Тоцькі Третяки Тризни Трипольські Триіздебські Тройницькі Троцькі Троцькі-Сенютовичі Трошинські Трусевичі Труханови Туманські Тупиці Туранські Турбовські Турковські Тучаницькі Уманці Федоровські Федченки Федьки-Козловичі Фененки Филонови Филоновичі Фурси Фіалковські Халанські Халаїми Халепські Ханенки Харитоненки-Євменови Харченки Хильковські Хильчевські Ходьки Холодовичі Холодовські Хом’яки Хоменки Храмцови Хребтовичі-Богуринські Християновичі Худорбіни Цеклинські Цесарські Циклинські Цитовичі Чайки Чайковські Чалецькі Чапличі-Шпановські Чарниші Чарнолуські Часники Чекани Черкеси Черленковські Черники Чернявські Черняховські Черхавські Четвертенські Чечелі Чижевські Чорторийські Чугаєвські Чуйкевичі Шандировські Шафонські Шафоростови-Шкарупи Шашковичі Шемшукови Шендюхи Шийкевичі Шимкови-Полоницькі Ширани (Ширяни) Шихуцькі Шишки-Ставецькі Шкарупи-Шафопостови Шкляревичі Шкляревські Шляхта Шовкові-Онопрієнки Шрамченки Шуби Шуми Шумицькі Щеніївські Щербани Щерби Щетинські Щуровські Щуцькі Юзефовичі Юницькі Юркевичі Юрковські Юскевичі-Красковські Юшковські Ягодовські Яжборовські-Юрьєви Якимахи Якимовичі Якимовичі-Кожуховські Яковлевичі Якушинські Яловицькі Ялоцькі Янжули Яновичі Яновські Янчинські Ярмошевські Ярошенки-Шевельови Ярошинські Яхневичі Яценки Яцковські аристократія звернення Володимира Іваненка

Leave a Reply