УКРАЇНСЬКА ЗНАТЬ (ШЛЯХТА)Ми публікуємо укладений за авторитетними джерелами перелік знатних українських родів (української шляхти) на теренах України та Польщі, з яких вийшли гетьмани й старшини українського козацтва, великі землевласники, промисловці й меценати.
Ці роди — важлива частина української аристократії, яка в масі своїй розпорошилася на просторах історії України й інших країн і яка особливо постраждала внаслідок більшовицького перевороту 1917 року в Росії та пізніших більшовицьких переслідувань. Мета нашої публікації — знайти представників цих родів, встановити з ними контакт і, по можливості, організувати і згуртувати їх у своєрідний Український Аристократичний Клуб.
Якщо ви знайшли у поданому нижче переліку прізвище свого роду, будь ласка, напишіть нам на адресу UkrainianUniversity@yahoo.com,коротко поділіться історією свого роду та його сучасним життям.
Ваші історії будуть публікуватися на сторінках журналу «Україна».

Володимир Іваненко, Головний редактор і Видавець, Президент Українського Університету.

* * * 

Списки українських знатних (шляхетних) родів

В УКРАЇНІ

Аверкови-Антоновичі, Авсєєнки (Овсієнки), Адамовичі, Александровичі (Олександровичі), Алиферови-Силичі, Алфьорови, Андрієвські, Андросови-Манджоси, Андрушевські, Антіох-Вербицькі, Антоновичі-Аверкови, Антоновичі-Войсими, Антоновичі-Страховські (Шелига), Апостоли, Армашевські, Афендики;

Багили, Базилевській-Рухови, Бакаї, Бакуринські, Барановські, Бартоші, Басакови, Басовичі, Батуринці, Батурські, Башевські-Лихопон, Безбородки, Безпалі (Безпалові), Бетулинські, Бивалькевичі, Биковські, Бідні-Василенки, Білевичі, Білозерські, Білоцерковські, Більські-Савченки, Блажевичі, Блохіни, Бобровські, Бобруйки, Богаєвські, Богдановичі, Богдановські, Богипські, Богомольці, Богуни, Богуші, Болдаковські-Гриценки, Бондаревські, Бонч-Бруєвичі, Боровики (Боровикови), Боровські, Борозни (Бороздни), Бороховичі, Борсуки (Борсукови), Брежинські, Брешко-Бришковські (Стариконь), Брилевичі, Бродовичі-Мазапети, Брюховецькі, Бублики, Бублики-Погорільські, Бугаєвські, Богуславські, Будлянські, Булавки, Булашевичі, Бутевичі-Рибальські, Бутовичі

Буяльські;

Валькевичі, Василенки

Василенки-Бідні, Василенки-Іваницькі, Васютинські, Васютинські-Підобідови, Велентії, Великосовичі, Велинські, Величковські, Вербицькі, Вербицькі-Антіох, Виговські, Виридарські, Вислогурські, Висоцькі, Вишневські, Войсими-Антоновичі, Войцеховичі, Вольські-Коровки, Ворожбити, Воронченки, Вронські, Вуяхевичі, В‘язовики;

Гавришеви, Гаєві (Гайові), Гайдовські-Потаповичі, Галагани, Галеновські, Галецькі, Галузевські, Гамалії, Ганжі, Гаркушевські, Гатцуки, Гетуни, Глібови, Глушанінови-Родаанські, Гнилокожі-Плющі, Голембатовські, Голуби, Голубови-Кручки, Голяки, Гомоляцькі, Гончаревські, Гордієнки, Горкушевські, Горленки, Горові, Грановські, Граховські, Грембецькі, Грживи-Домбровські, Грибовські, Гриневичі, Гриценки, Гриценки-Болдаковські, Гришанови, Губчиці, Гудим-Левковичі, Гудим-Месенцови, Гудовичі, Гулаки;

Давидовські, Даниловичі, Данченки, Данченки-Немировичі, Дарагани, Даровські, Даровські-Єцьки. Дащенки, Дворецькі, Дебогорії-Мокрієвичі, Деленч-Ленчовські, Демешки, Демчинські, Дергуни, Джунковські, Джури, Дзюрковські, Ділевичі, Діяковські, Дмитрашки-Райчі, Добронізські, Добрянські, Довголевські, Долинські, Домбровські, Домонтовичі, Донцови-Стефановичі, Дорошенки, Драгомирови, Дубини, Дублянські, Дубницькі, Дуброви, Дулицькі-Лишені, Дуніни-Борковські;

Євменови-Харитоненки, Єзучевські-Савойські, Єньки, Єнки-Доровські, Єремієви, Єсикорські, Єсимонтовські, Єцьки-Даровські;

Жадкевичі, Жайворонкови, Ждановичі, Жебровські, Желізки, Жили, Жлоби-Погорільські, Жоравки, Жоравки-Покорські, Жуковські, Жукови, Жураковські, Жураковські-Корецькі, Журмани;

Заблоцькі-Десятовські, Заболотні-Спичаки, Забіли, Завадовські, Загорянські-Киселі, Закоморні, Занкевичі, Заньковські, Заровські, Зарудні, Зарицькі-Зіньковичі, Затиркевичі, Зеленські, Зиневичі, Златковські, Значко-Яворські, Зражевські, Зуби

Зіньковичі-Зарицькі;

Іваненки, Іванини, Іваницькі-Василенки, Ізмаїльські, Ільєнки, Ільяшенки, Імщенецькі, Ісаєвичі, Іскрицькі;

Казановичі, Казанські, Калиновські, Калинські, Каменецькі, Каменецькі-Скачковські, Кандиби, Каневецькі, Канієвські, Капністи, Карновичі, Карпенки-Лонгвинови, Карпинські, Карпеки (Карпіки), Карташевські, Катериничі, Катричі, Кафтановські, Кибальчичі, Кизимовські, Кириленки-Стоколенки, Кирьякови, Киселі, Киселі-Загорянські, Клименки, Климовичі, Книшеви, Ковалевські, Кованьки, Ковтуновичі, Козачинські, Козловичі-Федьки, Козловські, Колодкевичі, Комаровські, Комовські, Компанці, Кониські, Константиновичі, Кордюкови-Міщенські, Корецькі-Жураковські, Кординські

Корицькі, Корнієнки, Коробки, Коробкіни-Святобливо, Коровки-Вольські, Коропчевські, Короткевичі, Корчак-Котовичі, Косачі, Косинські, Костенецькі, Костяровські, Котляревські, Кочубеї, Кошуби, Красницькі, Красножони, Красовські, Кривицькі-Тимченки, Кривопиші-Неданчичі, Криницькі, Крицькі, Кричевські, Кролевецькі, Крупянські, Кручки-Голубови, Крижановські, Кузьминські, Кулаковські, Куліші, Кулябки, Кульчинські, Курики, Куриленки-Тимошенки, Кущинські, Кущі;

Лавські-Соломки, Лагоди, Лазаревичі, Лазаревські, Лазкевичі, Лайкевичі, Ластовецькі, Лашкевичі, Лащинські, Левицькі, Левковичі, Левченки, Легкобитови, Леневичі. Лесенки, Лиждвої Лукьяновичі, Лизогуби, Линевичі, Липські, Лисеневичі, Лисенки, Лісовські, Листовські, Лихопони, Лихопон-Башевські, Лишени-Дудицькі, Лишини, Лобисевичі, Лободи, Логвинови-Маренці, Логвинови-Річицькі, Ломиковські, Лопати (Лопатіни), Лубановські, Лузанови, Лукьяновичі-Лиждвої, Лусти, Лясковські-Тендітникови, Ляшенки;

Мавольські, Магеровські, Маєвські, Мазапети-Бродовичі, Мазаракії, Мазепи, Маковські, Максимовичі, Максимовичі-Васильківські, Максимовські, Малами, Малахови, Малипошевські, Малченки, Малявки, Манджоси-Андросови, Мануйловичі, Маньковські, Маренці-Логвинови, Марковичі, Марковські, Мартоси, Мартиновичі, Мархоленки, Марченки, Метельські, Мешетичі, Миклашевські, Милопадовичі, Мини, Мировичі, Мироненки, Миронови, Мисаковські, Мисловські, Миткевичі, Міщенки, Міщенки-Тихоновичі, Міщенські-Кордюкови, Многогрішні, Мовчани, Модзалевські, Мо(й)сієнки-Заровні, Мокрієвичі, Молявки, Москальські;

Навроцькі, Нарбути, Неданчичі-Кривопиши, Немировичі-Данченки, Несміяни, Нестелії, Нестеровичі, Нечаї, Никифорови, Новаковичі, Новикови, Новицькі, Ноздри, Нуджевські;

Обидовські, Оболонські, Овсієнки (Авсєєнки), Овсієнки-Пушкаренки, Огієвські, Огієвські-Охоцькі, Ограновичі (Огроновичі), Озерські, Олександровичі (Александровичі), Ольшанські, Омеляненки, Омелюти, Онищенки, Онопрієнки-Шовкові, Осмоловські, Осташки (Осташкови), Остелецькі, Отвиновські, Островерхови-Тимченки, Островські, Остроградські, Отрєшкови-Тарасенки, Отрощенки, Охріменки;

Павловські, Паволоцькі, Палії, Панченки, Парпури, Пасенки, Паскевичі, Паскевичі-Варшавські, Паскевичі-Єриванські, Пащенки, Пекалицькі, Пекури, Петровські, Пироцькі, Підвисоцькі, Підгаєвські, Підгаєцькі-Приблуди, Підобідови-Васютинські, Пікуси, Плаксіни, Плішки, Плохути, Плющеви-Шликевичі, Плющі, Плющі-Гнилокожі, Погорільські-Бублики, Погорільські-Жлоби, Подольські, Позняки, Покорські, Покорські-Жоравки, Покотили, Полетики, Політковські, Половецькі, Полоницькі, Полоницькі-Шамкови, Полонські, Полуботки, Понирки, Порохонські, Посудевські, Почеки, Прасоли, Прачики, Предремирський, Приблуди-Підгаєцькі, Пригари, При(й)макови, Проскурненки, Проценки, Псіоли, Пузики, Пушкаренки-Овсієнки, Пушкарі-Решинські;

Равські-Ярові, Радичі-Райпольські, Радченки, Радченки-Бакланці, Радченки-Котляреви, Разумовські, Райпольські-Радичі, Райченки, Раковичі, Ракушки-Романовські, Расторгун, Рачинські, Рашевські, Рибальські-Бутевичі, Редьки, Ренчицькі, Реути, Решинські-Пушкарі, Римші, Ричицькі-Логвинови, Рклицькі, Роговичі, Родванські-Глушанінови, Родзянки, Романовичі, Романовські, Романовські-Ракушки, Романченки, Ромаскевичі, Рославці, Росовські, Рощини, Рубани, Рубці, Рудковські, Рудченки, Рухлядки, Рухови-Бадилевські;

Савицькі, Савичі, Савичі-Тихоновичі, Савойські-Єзучевські, Савченки-Більські, Сагайдачні, Саєвські, Салогуби, Самойловичі, Свидерські, Свирські, Свічки, Свободецькі, Святобливо-Коробкіни, Селецькі, Семеки, Семеновичі, Семенови, Сербини, Сердюкови, Сидоренки, Сидоренки-Скрипченки, Силевичі, Силичі, Силичі-Алиферови, Симоновські, Скабичевські, Скачковські-Каменецькі, Скоропадські, Скорупи, Скрипченки-Сидоренки, Скугар-Скварські, Слабії, Случановські, Смі(я)ловські, Сніжки, Соболевські, Соколикови, Соколикови-Радченки-Котляреви, Соколовські, Соломки, Соломки-Лавські, Солонини, Сороки, Спащенки-Кич, Спиридонови, Спичаки-Заболотні, Сполатбоги, Ставиські, Стаховичі, Стебловські, Стефановичі-Донцови, Стишевські, Стожевські, Стожки, Стоколенки-Кириленки, Столиці, Стопановські, Стороженки, Страдомські, Страховські-Антоновичі, Ступачевські, Судієнки, Сулими, Сухоти (Сухотіни);

Танські, Тарасевичі, Тарасенки, Тарасенки-Отрєшкови, Тарасови, Тарновські, Тендітникови-Лясковські, Тернавіоти, Тернавські, Тимковські, Тимченки-Кривицькі, Тимошенки-Куриленки,

Тимченки-Островерхови, Тихоновичі-Міщенки, Тихоновичі-Савичі, Тищенки, Товстоліси, Товстоноги, Томари, Топольницькі, Тоцькі, Тризни, Трипольські, Тройницькі, Троцькі, Троцькі-Сенютовичі, Трошинські, Трусевичі, Труханови, Туманські, Тупиці, Туранські, Турковські;

Уманці;

Федьки-Козловичі, Федоровські, Федченки, Фененки, Филоновичі, Филонови, Фіалковські;

Халанські, Ханенки, Харитоненки-Євменови, Харченки, Хильковські, Хильчевські, Ходьки, Холодовичі, Холодовські, Хоменки, Храмцови, Християновичі, Худорбіни;

Цеклинські, Цесарські, Цитовичі, Циклинські;

Чайки, Чайковські, Чарнолуські, Чарниші, Часники, Чекани, Чернявські, Черняховські, Чижевські, Чугаєвські, Чуйкевичі;

Шафонські, Шафоростови-Шкарупи, Шемшукови, Шендюхи, Шийкевичі, Шимкови-Полоницькі, Ширани (Ширяни), Шихуцькі, Шкарупи-Шафопостови, Шкляревичі, Шкляревські, Шовкові-Онопрієнки, Шрамченки, Шуби, Шуми, Шумицькі;

Щербани, Щерби, Щетинські, Щуцькі;

Юзефовичі, Юницькі, Юркевичі, Юрковські, Юскевичі-Красковські;

Ягодовські, Яжборовські-Юрьєви, Якимахи, Якимовичі, Якимовичі-Кожуховські, Яковлевичі, Ялоцькі, Янжули, Яновичі, Яновські, Ярмошевські, Ярошенки-Шевельови, Яхневичі, Яценки.

У ПОЛЬЩІ

Аксаки;

Бабинські, Байбузи, Балакири,

Барани, Бережецькі, Бжозовські, Бокії, Братковські, Бутовичі, Бушинські;

Верещаки, Вигури, Вишневецькі, Вишпольські, Вільгорські, Вітинські, Воронецькі, Вороничі, Вороновицькі;

Гавратинські, Галчиновські, Голаковські, Горайни, Горностаї, Гостські, Григоровські, Гричини, Грузевичі-Нечаї, Губинські, Гулковичі-Глібовські, Гуляницькі, Гуменицькі;

Дахновичі, Дениски-Матвієвські, Дешковські, Джуси, Долматовичі, Домбровські,

Домонтовичі, Дорогостайські, Друцькі-Горські, Друцькі-Любецькі, Дубницькі;

Єльці, Єрличі;

Жабокрицькі, Жижемські, Житкевичі, Житинські;

Загоровські, Залеські, Заславські, Збаразькі, Зміївські, Золотолинські, Зубрики, Зяловські;

Івашенцевичі-Макаревичі, Ілляшівські-Котлубаї;

Капусти, Каркози,

Карповські, Кевличі, Кирдановські (Кєрдановські), Киселі, Клещовські, Кміти-Чорнобильські,

Княгининські, Кожуховські, Козаревські, Козари, Козарини, Козеки, Комарі-Стрілецькі, Коморовські, Копіївські, Копті, Кордиші, Корнілови, Корецькі, Короваї, Корчовські, Коташевичі, Кошки, Краснодворські, Криницькі, Красносельські, Кризини, Кропивницькі, Крушельницькі, Кублицькі, Курцевичі-Булиги;

Ласки, Левковські, Лемеші, Липленські, Літинські, Лозки, Лозняки, Лосятинські, Лукомські;

Марковичі, Масальські, Матвієвські-Дениски, Мацевичі, Мервинські, Микулинські, Мишки-Варковські, Мишки-Холоневські, Мормули, Мощеницькі;

Нападовські, Негребецькі, Некрашевичі, Немиричі, Новицькі, Носковські;

Ободенські, Олізари-Волчковичі, Оранські, Оратовські, Осталецькі, Острозькі;

Павші, Пашинські, Перекладовські, Пересецькі, Пероцькі, Пилиповські, Прилуцькі, Пісочинські, Погребинські, Покалевські

Постоловські, Почапинські, Прежовські, Пронські;

Рабштинські, Радзивіли (Радивіли), Раї, Ратомські, Рахновські, Родкевичі, Рогозинські, Розсудовські, Ружинські, Румеські;

Сабаровські, Садовські, Сангушки, Селецькі, Семашки, Силичі, Сінґури, Служки, Слупиці, Соколовські, Сокори

Соловйовські, Солтани, Стецькі, Стрельницькі, Стрибилі, Стрижовські-Кошки, Сулимирські, Сурини, Сущанські-Проскури;

Тиші-Биковські, Тишкевичі, Томковичі, Третяки, Триіздебські, Тризни, Трипольські, Турбовські, Тучаницькі;

Фурси;

Халаїми, Халепські,

Хребтовичі-Богуринські, Хом’яки;

Чалецькі, Чапличі-Шпановські, Черкеси, Черленковські, Черники, Черхавські, Четвертенські, Чечелі, Чорторийські;

Шандировські, Шашковичі, Шишки-Ставецькі;

Щеніївські, Щуровські;

Юшковські;

Якушинські, Яловицькі, Янчинські, Ярошинські, Яцковські.

Євменови-Харитоненки Єзучевські-Савойські Єльці Єнки-Доровські Єньки Єремієви Єрличі Єсикорські Єсимонтовські Єцьки-Даровські Іваненки Іванини Іваницькі-Василенки Івашенцевичі-Макаревичі Ізмаїльські Ілляшівські-Котлубаї Ільяшенки Ільєнки Імщенецькі Ісаєвичі Іскрицькі Аверкови-Антоновичі Авсєєнки (Овсієнки) Адамовичі Аксаки Александровичі (Олександровичі) Алиферови-Силичі Алфьорови Андросови-Манджоси Андрушевські Андрієвські Антоновичі-Аверкови Антоновичі-Войсими Антоновичі-Страховські (Шелига) Антіох-Вербицькі Апостоли Армашевські Афендики Бабинські Багили Базилевській-Рухови Байбузи Бакаї Бакуринські Балакири Барани Барановські Бартоші Басакови Басовичі Батуринці Батурські Башевські-Лихопон Безбородки Безпалі (Безпалові) Бережецькі Бетулинські Бжозовські Бивалькевичі Биковські Блажевичі Блохіни Бобровські Бобруйки Богаєвські Богдановичі Богдановські Богипські Богомольці Богуни Богуславські Богуші Бокії Болдаковські-Гриценки Бондаревські Бонч-Бруєвичі Боровики (Боровикови) Боровські Борозни (Бороздни) Бороховичі Борсуки (Борсукови) Братковські Брежинські Брешко-Бришковські (Стариконь) Брилевичі Бродовичі-Мазапети Брюховецькі Бублики Бублики-Погорільські Бугаєвські Будлянські Булавки Булашевичі Бутевичі-Рибальські Бутовичі Бутовичі Буяльські Бушинські Бідні-Василенки Білевичі Білозерські Білоцерковські Більські-Савченки В‘язовики Валькевичі Василенки Василенки-Бідні Василенки-Іваницькі Васютинські Васютинські-Підобідови Велентії Великосовичі Велинські Величковські Вербицькі Вербицькі-Антіох Верещаки Виговські Вигури Виридарські Вислогурські Висоцькі Вишневецькі Вишневські Вишпольські Войсими-Антоновичі Войцеховичі Вольські-Коровки Ворожбити Воронецькі Вороничі Вороновицькі Воронченки Вронські Вуяхевичі Вільгорські Вітинські Гавратинські Гавришеви Гайдовські-Потаповичі Галагани Галеновські Галецькі Галузевські Галчиновські Гамалії Ганжі Гаркушевські Гатцуки Гаєві (Гайові) Гетуни Глушанінови-Родаанські Глібови Гнилокожі-Плющі Голаковські Голембатовські Голуби Голубови-Кручки Голяки Гомоляцькі Гончаревські Горайни Гордієнки Горкушевські Горленки Горностаї Горові Гостські Грановські Граховські Грембецькі Грживи-Домбровські Грибовські Григоровські Гриневичі Гриценки Гриценки-Болдаковські Гричини Гришанови Грузевичі-Нечаї Губинські Губчиці Гудим-Левковичі Гудим-Месенцови Гудовичі Гулаки Гулковичі-Глібовські Гуляницькі Гуменицькі Давидовські Даниловичі Данченки Данченки-Немировичі Дарагани Даровські Даровські-Єцьки. Дащенки Дахновичі Дворецькі Дебогорії-Мокрієвичі Деленч-Ленчовські Демешки Демчинські Дениски-Матвієвські Дергуни Дешковські Джунковські Джури Джуси Дзюрковські Дмитрашки-Райчі Добронізські Добрянські Довголевські Долинські Долматовичі Домбровські Домонтовичі Донцови-Стефановичі Дорогостайські Дорошенки Драгомирови Друцькі-Горські Друцькі-Любецькі Дубини Дублянські Дубницькі Дуброви Дулицькі-Лишені Дуніни-Борковські Ділевичі Діяковські Жабокрицькі Жадкевичі Жайворонкови Ждановичі Жебровські Желізки Жижемські Жили Житинські Житкевичі Жлоби-Погорільські Жоравки Жоравки-Покорські Жукови Жуковські Жураковські Жураковські-Корецькі Журмани Заблоцькі-Десятовські Заболотні-Спичаки Забіли Завадовські Загоровські Загорянські-Киселі Закоморні Залеські Занкевичі Заньковські Зарицькі-Зіньковичі Заровські Зарудні Заславські Затиркевичі Збаразькі Зеленські Зиневичі Златковські Зміївські Знать Значко-Яворські Золотолинські Зражевські Зуби Зіньковичі-Зарицькі Зубрики Зяловські Казановичі Казанські Калиновські Калинські Каменецькі Каменецькі-Скачковські Кандиби Каневецькі Канієвські Капністи Капусти Каркози Карновичі Карпеки (Карпіки) Карпенки-Лонгвинови Карпинські Карповські Карташевські Катериничі Катричі Кафтановські Кевличі Кибальчичі Кизимовські Кирдановські (Кєрдановські) Кириленки-Стоколенки Кирьякови Киселі Киселі-Загорянські Клещовські Клименки Климовичі Кміти-Чорнобильські Книшеви Княгининські Ковалевські Кованьки Ковтуновичі Кожуховські Козаревські Козари Козарини Козачинські Козеки Козловичі-Федьки Козловські Колодкевичі Комаровські Комарі-Стрілецькі Комовські Коморовські Компанці Кониські Константиновичі Копті Копіївські Кординські Корицькі Кордиші Кордюкови-Міщенські Корецькі Корецькі-Жураковські Корнілови Корнієнки Коробки Коробкіни-Святобливо Короваї Коровки-Вольські Коропчевські Короткевичі Корчак-Котовичі Корчовські Косачі Косинські Костенецькі Костяровські Коташевичі Котляревські Кочубеї Кошки Кошуби Красницькі Краснодворські Красножони Красносельські Красовські Кривицькі-Тимченки Кривопиші-Неданчичі Крижановські Кризини Криницькі Крицькі Кричевські Кролевецькі Кропивницькі Крупянські Кручки-Голубови Крушельницькі Кублицькі Кузьминські Кулаковські Кульчинські Кулябки Куліші Курики Куриленки-Тимошенки Курцевичі-Булиги Кущинські Кущі Лавські-Соломки Лагоди Лазаревичі Лазаревські Лазкевичі Лайкевичі Ласки Ластовецькі Лашкевичі Лащинські Левицькі Левковичі Левковські Левченки Легкобитови Лемеші Леневичі. Лесенки Лиждвої Лукьяновичі Лизогуби Линевичі Липленські Липські Лисеневичі Лисенки Листовські Лихопон-Башевські Лихопони Лишени-Дудицькі Лишини Лобисевичі Лободи Логвинови-Маренці Логвинови-Річицькі Лозки Лозняки Ломиковські Лопати (Лопатіни) Лосятинські Лубановські Лузанови Лукомські Лукьяновичі-Лиждвої Лусти Лясковські-Тендітникови Ляшенки Лісовські Літинські Мавольські Магеровські Мазапети-Бродовичі Мазаракії Мазепи Маковські Максимовичі Максимовичі-Васильківські Максимовські Малами Малахови Малипошевські Малченки Малявки Манджоси-Андросови Мануйловичі Маньковські Маренці-Логвинови Марковичі Марковські Мартиновичі Мартоси Мархоленки Марченки Масальські Матвієвські-Дениски Мацевичі Маєвські Мервинські Метельські Мешетичі Миклашевські Микулинські Милопадовичі Мини Мировичі Мироненки Миронови Мисаковські Мисловські Миткевичі Мишки-Варковські Мишки-Холоневські Многогрішні Мо(й)сієнки-Заровні Мовчани Модзалевські Мокрієвичі Молявки Мормули Москальські Мощеницькі Міщенки Міщенки-Тихоновичі Міщенські-Кордюкови Навроцькі Нападовські Нарбути Негребецькі Неданчичі-Кривопиши Некрашевичі Немиричі Немировичі-Данченки Несміяни Нестелії Нестеровичі Нечаї Никифорови Новаковичі Новикови Новицькі Ноздри Носковські Нуджевські Обидовські Ободенські Оболонські Овсієнки (Авсєєнки) Овсієнки-Пушкаренки Ограновичі (Огроновичі) Огієвські Огієвські-Охоцькі Озерські Олександровичі (Александровичі) Ольшанські Олізари-Волчковичі Омелюти Омеляненки Онищенки Онопрієнки-Шовкові Оранські Оратовські Осмоловські Осталецькі Осташки (Осташкови) Остелецькі Островерхови-Тимченки Островські Остроградські Острозькі Отвиновські Отрощенки Отрєшкови-Тарасенки Охріменки Павловські Паволоцькі Павші Палії Панченки Парпури Пасенки Паскевичі Паскевичі-Єриванські Паскевичі-Варшавські Пашинські Пащенки Пекалицькі Пекури Перекладовські Пересецькі Пероцькі Петровські Пилиповські Пироцькі Плаксіни Плохути Плющеви-Шликевичі Плющі Плющі-Гнилокожі Плішки Погорільські-Бублики Погорільські-Жлоби Погребинські Подольські Позняки Покалевські Постоловські Покорські Покорські-Жоравки Покотили Полетики Половецькі Полоницькі Полоницькі-Шамкови Полонські Полуботки Політковські Понирки Порохонські Посудевські Почапинські Почеки Прасоли Прачики Предремирський Прежовські При(й)макови Приблуди-Підгаєцькі Пригари Прилуцькі Пронські Проскурненки Проценки Псіоли Пузики Пушкаренки-Овсієнки Пушкарі-Решинські Підвисоцькі Підгаєвські Підгаєцькі-Приблуди Підобідови-Васютинські Пікуси Пісочинські Рабштинські Равські-Ярові Радзивіли (Радивіли) Радичі-Райпольські Радченки Радченки-Бакланці Радченки-Котляреви Разумовські Райпольські-Радичі Райченки Раковичі Ракушки-Романовські Расторгун Ратомські Рахновські Рачинські Рашевські Раї Редьки Ренчицькі Реути Решинські-Пушкарі Рибальські-Бутевичі Римші Ричицькі-Логвинови Рклицькі Роговичі Рогозинські Родванські-Глушанінови Родзянки Родкевичі Розсудовські Романовичі Романовські Романовські-Ракушки Романченки Ромаскевичі Рославці Росовські Рощини Рубани Рубці Рудковські Рудченки Ружинські Румеські Рухлядки Рухови-Бадилевські Сабаровські Савицькі Савичі Савичі-Тихоновичі Савойські-Єзучевські Савченки-Більські Сагайдачні Садовські Салогуби Самойловичі Сангушки Саєвські Свидерські Свирські Свободецькі Святобливо-Коробкіни Свічки Селецькі Семашки Семеки Семенови Семеновичі Сербини Сердюкови Сидоренки Сидоренки-Скрипченки Силевичі Силичі Силичі-Алиферови Симоновські Скабичевські Скачковські-Каменецькі Скоропадські Скорупи Скрипченки-Сидоренки Скугар-Скварські Слабії Служки Слупиці Случановські Смі(я)ловські Сніжки Соболевські Соколикови Соколикови-Радченки-Котляреви Соколовські Сокори Соловйовські Соломки Соломки-Лавські Солонини Солтани Сороки Спащенки-Кич Спиридонови Спичаки-Заболотні Сполатбоги Ставиські Стаховичі Стебловські Стефановичі-Донцови Стецькі Стишевські Стожевські Стожки Стоколенки-Кириленки Столиці Стопановські Стороженки Страдомські Страховські-Антоновичі Стрельницькі Стрибилі Стрижовські-Кошки Ступачевські Судієнки Сулими Сулимирські Сурини Сухоти (Сухотіни) Сущанські-Проскури Сінґури Танські Тарасевичі Тарасенки Тарасенки-Отрєшкови Тарасови Тарновські Тендітникови-Лясковські Тернавські Тернавіоти Тимковські Тимошенки-Куриленки Тимченки-Кривицькі Тимченки-Островерхови Тихоновичі-Міщенки Тихоновичі-Савичі Тишкевичі Тиші-Биковські Тищенки Товстоліси Товстоноги Томари Томковичі Топольницькі Тоцькі Третяки Тризни Трипольські Триіздебські Тройницькі Троцькі Троцькі-Сенютовичі Трошинські Трусевичі Труханови Туманські Тупиці Туранські Турбовські Турковські Тучаницькі Уманці Федоровські Федченки Федьки-Козловичі Фененки Филонови Филоновичі Фурси Фіалковські Халанські Халаїми Халепські Ханенки Харитоненки-Євменови Харченки Хильковські Хильчевські Ходьки Холодовичі Холодовські Хом’яки Хоменки Храмцови Хребтовичі-Богуринські Християновичі Худорбіни Цеклинські Цесарські Циклинські Цитовичі Чайки Чайковські Чалецькі Чапличі-Шпановські Чарниші Чарнолуські Часники Чекани Черкеси Черленковські Черники Чернявські Черняховські Черхавські Четвертенські Чечелі Чижевські Чорторийські Чугаєвські Чуйкевичі Шандировські Шафонські Шафоростови-Шкарупи Шашковичі Шемшукови Шендюхи Шийкевичі Шимкови-Полоницькі Ширани (Ширяни) Шихуцькі Шишки-Ставецькі Шкарупи-Шафопостови Шкляревичі Шкляревські Шляхта Шовкові-Онопрієнки Шрамченки Шуби Шуми Шумицькі Щеніївські Щербани Щерби Щетинські Щуровські Щуцькі Юзефовичі Юницькі Юркевичі Юрковські Юскевичі-Красковські Юшковські Ягодовські Яжборовські-Юрьєви Якимахи Якимовичі Якимовичі-Кожуховські Яковлевичі Якушинські Яловицькі Ялоцькі Янжули Яновичі Яновські Янчинські Ярмошевські Ярошенки-Шевельови Ярошинські Яхневичі Яценки Яцковські аристократія родознавство

Leave a Reply