Україна | Ukraїna Про нас | About Us

Про нас | About Us

Журнал «Україна» — всеукраїнський літературно-художній, культуролоґічний і громадсько-політичний журнал. Публікується в онлайновому форматі у вільній формі.

По мірі зміцнення творчої й матеріальної бази ми перейдемо на стандартний варіант товстого журналу у .pdf форматі, а з часом — і до класичного паперового видання.

Робочою мовою журналу є українська мова. З часом ми плануємо видавати й англомовний варіант журналу.

Як незалежне видання, журнал «Україна» розраховує на підтримку авторів, читачів, а також на спонсорів та жертводавців.

* * *

Ukraïna Journal is an all-Ukrainian literary and artistic, cultural and socio-political publication. It is published in an online format in a free form.

As the creative and material base is strengthened, we will switch to the standard version of the thick journal in .pdf format, and eventually to the classic paper edition.

The working language of the journal is Ukrainian. Over time, we plan to publish an English-language version of the journal.

As an independent publication, Ukraïna Journal relies on the support of authors, readers along with sponsors and donors.